Hva er «Klæbu - Beste bygda i by'n»?

  • Beste Bygda er en portal som samler alle aktørene i Klæbu. Her kan innbyggere, tilreisende og potensielle innflyttere finne det de ønsker å vite om Klæbu.
  • Beste Bygda er det digitale samlingspunktet for Klæbu nå når kommunens nettside legges meg.
  • Nettsiden henter automatisk arrangementer fra https://hvaskjeriklabu.no og boliger til salgs i Klæbu fra https://www.finn.no

På «Klæbu - Beste bygda i by'n» kan alle aktører i «Klabu» registrere det de kan tilby til innbyggere, tilreisende og potensielle innflyttere. Det kan være alt fra butikker, kafeer, tjenesteytere, barnehager, fritids- og friluftstilbud og mye, mye mer. Les instruksjonene her. Det er ingen kostnader knyttet til å registrere seg her, uansett om du kommer fra frivillige lag og organisasjoner eller har kommersielle tjenester og produkter.

Send en e-post til post@bestebygda.no om du har spørsmål.

Klæbu - Beste bygda i by'n
Bestebygda hører hjemme i bydelen Klæbu i Trondheim, og ble opprettet våren 2019 mens Klæbu enda var egen kommune. Bestebygda er et samarbeidsprosjekt mellom næringsliv, foreningsliv og Klæbu nærmiljøråd. Formålet er å formidle aktuelle saker fra bydelen, og samtidig være en ressurs for alle som lurer på hva Klæbu har å by på.